Schøtts Fodklinik · Dr. Alexandrines Vej 2 · 6100 Haderslev · Telefon 74 52 19 31 ·